Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số: 908/SGDĐT-GDMNTH 16-5-2023 Về việc thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tải về
2 Số: 712/SGDĐT-VP 19-4-2023 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học Tải về
3 Số: 684/SGDĐT-VP 17-4-2023 V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ em, học sinh Tải về
4 Số: 8/2023/TT-BGDĐT 14-4-2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập Tải về
5 Số: 01/KL-SGDĐT 13-4-2023 Kết luận v/v thanh tra hành chính tại Trường Trung học phổ thông Duy Tân Tải về
6 Số: 59/KH-SGDĐT 12-4-2023 Kế hoạch bồi dưỡng mô đun 6 đối với giáo viên THPT, mô đun 7,8 đối với CBQL, GV THCS, THPT năm 2023 Tải về
7 Số: 46/KH-SGDĐT 29-3-2023 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với CCVC các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT năm 2023. Tải về
8 Số: 42/KH-SGDĐT 24-3-2023 KH học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh năm 2023 trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum Tải về
9 Số: 6/2023/TT-BGDĐT 24-3-2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
10 Số: 508/SGDĐT-VP 22-3-2023 Về việc đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính Tải về
11 Số: 09/2023/QĐ-UBND 21-3-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 và Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) Tải về
12 47/TB-SGDĐT 20-3-2023 Thông báo về việc nộp sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đồ dùng dạy học tự làm, bài viết được đăng tải trên tạp chí khoa học năm học 2022-2023 Tải về
13 Số: 493/SGDĐT-VP 20-3-2023 Về việc thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh Tải về
14 Số: 06/2023/QĐ-UBND 17-3-2023 Quyết định ban hành Quy định khu vực bảo vệ và việc đặt biển báo tại khu vực bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
15 115/QĐ-UBND(CT) 17-3-2023 QDCT: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tải về
16 Số: 397/SGDĐT-TCCB 09-3-2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Tải về
17 Số: 356/BC-BHXH 09-3-2023 Báo cáo tổng kết Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Tải về
18 Số: 14/QĐ-THPTDT 05-3-2023 Quyết định kiểm tra nội bộ - Tháng 3 năm 2023 (nội bộ) Tải về
19 Số: 348/SGDĐT-TCCB 01-03-2023 V/v tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng Tải về
20 Số: 11/KH-THPTDT 25-02-2023 Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất (nội bộ) Tải về
21 Số: 24/KH-SGDĐT 24-02-2023 Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023 Tải về
22 Số: 22/KH-SGDĐT 21-02-2023 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 Tải về
23 Số: 20/KH-SGDĐT 18-02-2023 Kế hoạch Kiểm tra, hỗ trợ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ học kì II năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
24 Số: 159/KH-BGDĐT 15-02-2023 Kế hoạch Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023 Tải về
25 Số: 07/KH-THPTDT 15-02-2023 KH phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2023 Tải về
26 Số: 243/SGDĐT-VP 14-02-2023 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tải về
27 Số: 247/SGDĐT-KHTC 14-02-2023 Về việc triển khai các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
28 Số: 233/SGDĐT-VP 13-02-2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại học đường Tải về
29 Số: 164/SGDĐT-GDMNTH 06-02-2023 Về việc tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 Tải về
30 Số: 120/SGDĐT-TCCB 27-01-2023 Về việc triển khai thực hiện Quy định số 746-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
31 Số: 90/UBND-KTTH 12-01-2023 CVUB-Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
32 Số: 60/SGDĐT-KHTC 11-01-2023 Về việc thực hiện học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ Tải về
33 Số: 67/SGDĐT-GDTrH 11-01-2023 Vv hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông Tải về
34 Số: 103/STC-QLNS 09-01-2023 V/v triển khai Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú Tải về
35 Số: 03/TB-SGDĐT 06-01-2023 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023 Tải về
36 Số: 42/KH-UBND 06-01-2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023 - 2030 Tải về
37 Số: 30/SGDĐT-GDTrH 05-01-2023 Về việc thông báo Quyết định phê duyệt Sách giáo khoa lớp 11 trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
38 Số: 16/SGDĐT-GDTrH 04-01-2023 Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GDĐT và Công văn 4277/UBND-KGVX ngày 19/12/2002 của UBND tỉnh Tải về
39 Số: 17/SGDĐT-VP 04-01-2023 V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
40 Số: 05/BC-SGDĐT 04-01-2023 Báo cáo đánh giá công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và định hướng triển khai công tác dạy học lớp 12, ôn thi tốt nghiệp năm học 2022-2023 Tải về
41 Số: 2727/SGDĐT-GDTrH 31-12-2022 Về việc thông báo Quyết định phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
42 Số: 07/CT-UBND 30-12-2022 CTUB V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
43 Số: 2711/SGDĐT-VP 30-12-2022 V/v chấn chỉnh việc thu bảo hiểm y tế tại các cơ sở giáo dục Tải về
44 Số: 498/BC-SGDĐT 29-12-2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Tải về
45 21/2022/TT-BGDĐT 28-12-2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập Tải về
46 Số: 22/2022/TT-BGDĐT 28-12-2022 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập Tải về
47 Số: 226/TB-SGDĐT 26-12-2022 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 Tải về
48 Số: 4354/BC-TCT 23-12-2022 Báo cáo sơ kết năm 2022 kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tải về
49 Số: 2661/SGDĐT-QLCLGDCN 23-12-2022 V/v triển khai thực hiện đánh giá công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030 Tải về
50 Số:164 /KH-SGDĐT 23-12-2022 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 Tải về
51 Số 2649/SGDĐT-TCCB 22-12-2022 V/v triển khai Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
52 Số 2654/SGDĐT-VP 22-12-2022 V/v triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Tải về
53 Nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc Khánh 16-12-2022 Về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về
54 Kèm theo QĐ số 573/QĐ-UBND 16-12-2022 Dah sách công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022 Tải về
55 Số 573/QĐ-UBND 16-12-2022 Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022 Tải về
56 Kê hoạch Bồi dưỡng mô đun 6 08-12-2022 Tải về
57 Kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 07-12-2022 Tải về
58 Kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 07-12-2022 Tải về
59 Phụ lục kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT 05-12-2022 Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tải về
60 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12/2022 03-12-2022 Tải về
61 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 02-12-2022 Tải về
62 Công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 02-12-2022 Tải về
63 V/v triển khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số đối với học sinh, sinh viên 30-11-2022 Tải về
64 Kế hoạch số 3626/KH-UBND 29-11-2022 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3626/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
65 Số 87a/QĐ-THPTDT 27-10-2022 QĐ Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Tải về
66 Số 85a/QĐ-THPTDT 05-10-2022 QĐ Ban hành Quy chế hoạt động kiểm tra nội bộ trường học Tải về
67 Số 60a/QĐ-THPTDT 05-9-2022 Quyết định va Quy định tiếp công dân Tải về
68 40a/QĐ-THPTDT 25-8-2022 QĐ ban hành Bộ Quy định quy tắc ứng xử của CB,GV,NV Tải về
69 Thông tư 22 – BGDĐT 20-07-2021 Tải về
70 Thông tư 26-BGDĐT 26-08-2020 Tải về
71 Thông tư 58-BGDĐT 12-12-2011 Tải về
72 Quy định tính điểm thi đua (Nhân viên) NH 2022-2023 Quy định cách tính điểm thi đua dành cho Nhân viên Tải về
73 Quy định tính điểm thi đua (giáo viên) NH 2022-2023 Quy định cách tính điểm thi đua dành cho Giáo viên Tải về
74 Số: 239/SGDĐT-VP 14-02-0223 V/v hướng dẫn công tác lập kế hoạch vận động tài trợ từ năm học 2022-2023 Tải về