Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 1549-SGDĐT-GDTrH v/v HD kiểm tra HK1 24-11-2017 Hướng dẫn kiểm tra HK1 NH 2017-2018 cấp THPT và lớp 12 Tải về
2 1357-SGDĐT-GDTrH 16-10-2017 Hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS năm học 2017-2018 Tải về
3 1217-SGDĐT-KTQLCLGDCNTT 14-9-2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 Tải về
4 1225-SGDĐT-KTQLCLGDCNTT 14-9-2017 HD thi và cấp giấy chứng nhận nghề THPT năm học 2017-2018 Tải về
5 63-KH-SGDĐT về Kế hoạch công tác năm học 2017-2018 13-9-2017 Kế hoạch công tác năm học 2017-2018 Tải về
6 1206-SGDĐT-CTTT 13-9-2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018 Tải về
7 1173-SGDĐT-KHTC 06-9-2017 Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục đào tạo công lập năm học 2017-2018 Tải về
8 1156-SGDĐT-TTr 01-9-2017 Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học NH 2017-2018 Tải về
9 1108-SGDĐT-GDTrH 28-8-2017 Hướng dẫn triển khai cuộc thi KHKT cấp tỉnh NH 2017-2018 Tải về
10 1088-SGDĐT-GDTrH 22-8-2017 Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học NH 2017-2018 Tải về
11 Thông tư 20/2017-BGDĐT 18-8-2017 Quy định tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tải về
12 1824-UBND-KVGX 12-7-2017 Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 Tải về