THÔNG TIN - Tổ Toán

Lê Công Cường
Lê Công Cường Tổ Toán Bí thư Đảng ủy / Hiệu trưởng nhà trường / Chủ tịch hội đồng trường 0901914419

Thạc sỹ QLGD

Lê Hồ Quý
Lê Hồ Quý Tổ Toán Phó Hiệu trưởng / Phó CT HĐT / Bí thư chi bộ 1 0975362237

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Võ Thị Tuyết Nhu
Võ Thị Tuyết Nhu Tổ Toán TTCM 0905034814

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Nguyễn Thị Yến Lưu
Nguyễn Thị Yến Lưu Tổ Toán Phó bí thư Đoàn 0905301456

Sinh năm 1987
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Hồng Phương
Nguyễn Thị Hồng Phương Tổ Toán Tổ phó CM 0974241322

Sinh năm 1981
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Hồng Hải Tổ Toán Giáo viên 0983210477

Sinh năm 1977
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân Tổ Toán Giáo viên 0935924244

Sinh năm 1979
Cử nhân Toán

Vương Thị Hà Vy
Vương Thị Hà Vy Tổ Toán Giáo viên 0988255061

Sinh năm 1981
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Quý Hiếu
Nguyễn Thị Quý Hiếu Tổ Toán Giáo viên 0834001068

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Phạm Quốc Quân Trung
Phạm Quốc Quân Trung Tổ Toán Giáo viên / Thư Kí hội đồng 0914017858

CN SP Toán

Hồ Thị Thủy Tiên
Hồ Thị Thủy Tiên Tổ Toán Giáo viên 0603913189

Sinh năm 1979
Cử nhân Toán

Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh Tổ Toán Giáo viên 0905615677

Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
Địa chỉ email: hvminh_duytan@kontum.edu.vn

Trần Thị Bích Uyên
Trần Thị Bích Uyên Tổ Toán Giáo viên 0986131747

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán