THÔNG TIN - BCH Đoàn TNCS HCM

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu BCH Đoàn TNCS HCM Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga BCH Đoàn TNCS HCM Tổ trưởng 0915624779

TĐCM: Thạc sĩ KHMT

Nguyễn Thị Yến Lưu
Nguyễn Thị Yến Lưu BCH Đoàn TNCS HCM Phó bí thư Đoàn 0905301456

Sinh năm 1987
Cử nhân Toán

Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân BCH Đoàn TNCS HCM Phó bí thư Đoàn 0905565533

Sinh năm 1983
Cử nhân Hóa học

Phan Văn Hồng
Phan Văn Hồng BCH Đoàn TNCS HCM Giáo viên 0345875707

Sinh năm 1983
Cử nhân GDQP

Trần Thị Bích Uyên
Trần Thị Bích Uyên BCH Đoàn TNCS HCM Giáo viên 0986131747

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán