THÔNG TIN - Đảng uỷ

Lê Công Cường
Lê Công Cường Đảng uỷ Bí thư Đảng ủy / Hiệu trưởng nhà trường / Chủ tịch hội đồng trường 0901914419

Thạc sỹ QLGD

Phạm Xuân Thọ
Phạm Xuân Thọ Đảng uỷ Phó Bí thư Đảng bộ / Giáo viên / TV hội đồng trường 0988793815

Thạc sỹ Hóa học

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Đảng uỷ TTCM / Bí thư chi bộ 3 0985483401

CNSP Lịch sử

Y Cảnh
Y Cảnh Đảng uỷ Đảng ủy viên / Giáo viên 0978033407

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Văn