THÔNG TIN - Tổ Ngữ văn

Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Tấn Dũng Tổ Ngữ văn Tổ trưởng 0905647572

Sinh năm 1973
Cử nhân Văn

Phan Thị Nga
Phan Thị Nga Tổ Ngữ văn Giáo viên 01696354809

Sinh năm 1975
Cử nhân Văn

Nguyễn Thị Mỹ Lài
Nguyễn Thị Mỹ Lài Tổ Ngữ văn Tổ phó 0982842189

Sinh năm 1974
Thạc sỹ Văn

Y Cảnh
Y Cảnh Tổ Ngữ văn Đảng ủy viên / Giáo viên 0978033407

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Văn

Trần Thị Mỹ Hương
Trần Thị Mỹ Hương Tổ Ngữ văn Phó chủ tịch 0983429799

Sinh năm 1978
Cử nhân Văn

Võ Thị Ngọc Dung
Võ Thị Ngọc Dung Tổ Ngữ văn Giáo viên 0905901701

Sinh năm 1979
Cử nhân Văn