Văn bản hướng dẫn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số: 2000/SGDĐT-GDTrH 03-10-2023 V/v đẩy mạnh công tác quản lý dạy học tăng cường trong nhà trường và dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
2 Số: 397/SGDĐT-TCCB 09-3-2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Tải về
3 Số: 14/QĐ-THPTDT 05-3-2023 Quyết định kiểm tra nội bộ - Tháng 3 năm 2023 (nội bộ) Tải về
4 Số: 348/SGDĐT-TCCB 01-03-2023 V/v tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng Tải về
5 Số: 164/SGDĐT-GDMNTH 06-02-2023 Về việc tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 Tải về
6 Số: 103/STC-QLNS 09-01-2023 V/v triển khai Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú Tải về
7 Số: 03/TB-SGDĐT 06-01-2023 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023 Tải về
8 Số: 42/KH-UBND 06-01-2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023 - 2030 Tải về
9 Số: 30/SGDĐT-GDTrH 05-01-2023 Về việc thông báo Quyết định phê duyệt Sách giáo khoa lớp 11 trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
10 Số: 17/SGDĐT-VP 04-01-2023 V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
11 Số: 05/BC-SGDĐT 04-01-2023 Báo cáo đánh giá công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và định hướng triển khai công tác dạy học lớp 12, ôn thi tốt nghiệp năm học 2022-2023 Tải về
12 Số: 16/SGDĐT-GDTrH 04-01-2023 Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GDĐT và Công văn 4277/UBND-KGVX ngày 19/12/2002 của UBND tỉnh Tải về
13 Kê hoạch Bồi dưỡng mô đun 6 08-12-2022 Tải về
14 Kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 07-12-2022 Tải về
15 Phụ lục kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT 05-12-2022 Thông tư số 17/2022/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tải về
16 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12/2022 03-12-2022 Tải về
17 Công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 02-12-2022 Tải về
18 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 02-12-2022 Tải về
19 Số 85a/QĐ-THPTDT 05-10-2022 QĐ Ban hành Quy chế hoạt động kiểm tra nội bộ trường học Tải về
20 Số 60a/QĐ-THPTDT 05-9-2022 Quyết định va Quy định tiếp công dân Tải về