THÔNG TIN - Tổ Vật lý

Nguyễn Thị Thiên Nga
Nguyễn Thị Thiên Nga Tổ Vật lý Tổ Phó 0977466726

Sinh năm 1976
Thạc sỹ Vật lý

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu Tổ Vật lý Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Trần Thị Mến
Trần Thị Mến Tổ Vật lý Tổ trưởng 0984324689

Sinh năm 1974
Cử nhân Vật lý

Huỳnh Thị Hải Nguyệt
Huỳnh Thị Hải Nguyệt Tổ Vật lý Giáo viên 0935406176

Sinh năm 1980
Cử nhân Vật lý

Lê Thị Hồng Bích
Lê Thị Hồng Bích Tổ Vật lý Giáo viên 01648785836

Sinh năm 1975
Cử nhân Vật lý

Phan Thị Hồng Phương
Phan Thị Hồng Phương Tổ Vật lý Giáo viên 0905951256

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Vật lý

Lê Hà Hoàng Yến
Lê Hà Hoàng Yến Tổ Vật lý Giáo viên 0978141426

Sinh năm 1979
Cử nhân Vật lý

Hoàng Thị Huyền
Hoàng Thị Huyền Tổ Vật lý Giáo viên 01679655642

Sinh năm 1980
Thạc sỹ Vật lý

Nguyễn Đắc Nam
Nguyễn Đắc Nam Tổ Vật lý Giáo viên 0988952203

Sinh năm 1975

Đinh Thị Quế Quyên
Đinh Thị Quế Quyên Tổ Vật lý Giáo viên 0935574409

Thạc sỹ Vật lý