THÔNG TIN - Các tổ chuyên môn

Lê Công Cường
Lê Công Cường Các tổ chuyên môn Bí thư Đảng ủy / Hiệu trưởng nhà trường / Chủ tịch hội đồng trường 0901914419

Thạc sỹ QLGD

Nguyễn Thị Thiên Nga
Nguyễn Thị Thiên Nga Các tổ chuyên môn Tổ Phó 0977466726

Sinh năm 1976
Thạc sỹ Vật lý

Lê Hồ Quý
Lê Hồ Quý Các tổ chuyên môn Phó Hiệu trưởng / Phó CT HĐT / Bí thư chi bộ 1 0975362237

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Các tổ chuyên môn Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu Các tổ chuyên môn Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Phạm Xuân Thọ
Phạm Xuân Thọ Các tổ chuyên môn Phó Bí thư Đảng bộ / Giáo viên / TV hội đồng trường 0988793815

Thạc sỹ Hóa học

Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Các tổ chuyên môn TTCM 0935623379

Sinh năm 1983
Thạc sỹ Hóa học

Trần Thị Mến
Trần Thị Mến Các tổ chuyên môn Tổ trưởng 0984324689

Sinh năm 1974
Cử nhân Vật lý

Võ Thị Tuyết Nhu
Võ Thị Tuyết Nhu Các tổ chuyên môn TTCM 0905034814

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Bùi Thị Nhã Trúc
Bùi Thị Nhã Trúc Các tổ chuyên môn Tổ trưởng 0972482098

Sinh năm 1973
Cử nhân Tiếng Anh

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Các tổ chuyên môn TTCM / Bí thư chi bộ 3 0985483401

CNSP Lịch sử

Cao Thị Thanh Nguyên
Cao Thị Thanh Nguyên Các tổ chuyên môn TTCM 0978047206

Thạc sĩ Sinh học

Huỳnh Thị Hải Nguyệt
Huỳnh Thị Hải Nguyệt Các tổ chuyên môn Giáo viên 0935406176

Sinh năm 1980
Cử nhân Vật lý

Trần Thị Yến
Trần Thị Yến Các tổ chuyên môn Nhân viên 0982790155

Sinh năm 1978
Trung cấp Y tế

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Các tổ chuyên môn Tổ trưởng 0915624779

TĐCM: Thạc sĩ KHMT

Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Tấn Dũng Các tổ chuyên môn Tổ trưởng 0905647572

Sinh năm 1973
Cử nhân Văn

Lê Thị Hồng Bích
Lê Thị Hồng Bích Các tổ chuyên môn Giáo viên 01648785836

Sinh năm 1975
Cử nhân Vật lý

Quách Thị Luyến
Quách Thị Luyến Các tổ chuyên môn Giáo viên 0985394782

Sinh năm 1973
Cử nhân Tin học

Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng Các tổ chuyên môn Chủ tịch hội LHTN / Giáo viên 01662129090

Cử nhân Thể dục

Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân Các tổ chuyên môn Phó bí thư Đoàn 0905565533

Sinh năm 1983
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Thị Yến Lưu
Nguyễn Thị Yến Lưu Các tổ chuyên môn Phó bí thư Đoàn 0905301456

Sinh năm 1987
Cử nhân Toán

Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Ngọc Hùng Các tổ chuyên môn TPCM / Giáo viên 0905400855

Sinh năm 1986
Cử nhân Thể dục

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga Các tổ chuyên môn Giáo viên 0909491691

Sinh năm 1982
Cử nhân Địa lý

Nguyễn Thị Hồng Phương
Nguyễn Thị Hồng Phương Các tổ chuyên môn Tổ phó CM 0974241322

Sinh năm 1981
Cử nhân Toán

Phan Thị Nga
Phan Thị Nga Các tổ chuyên môn Giáo viên 01696354809

Sinh năm 1975
Cử nhân Văn

Nguyễn Tài Tuấn
Nguyễn Tài Tuấn Các tổ chuyên môn Nhân viên 01658266648

Sinh năm 1982
Cử nhân Sinh học

Đặng Thị Minh Trí
Đặng Thị Minh Trí Các tổ chuyên môn Giáo viên 0976004289

Sinh năm 1978
Cử nhân KTNN

Trần Thị Thục Trinh
Trần Thị Thục Trinh Các tổ chuyên môn Tổ phó 01687686684

Sinh năm 1975
Cử nhân Tiếng Anh

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa Các tổ chuyên môn Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Lê Thị Huyền Trâm
Lê Thị Huyền Trâm Các tổ chuyên môn Giáo viên 0983514499

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu Hiền Các tổ chuyên môn Giáo viên 0965558257

TĐCM: SP Sinh

Hồ Thị Phượng
Hồ Thị Phượng Các tổ chuyên môn Giáo viên 01652927753

Cử nhân Tiếng Anh

Phan Thị Nên
Phan Thị Nên Các tổ chuyên môn Giáo viên 01654570929

Sinh năm 1971
Cử nhân Lịch sử

Phan Văn Hồng
Phan Văn Hồng Các tổ chuyên môn Giáo viên 0345875707

Sinh năm 1983
Cử nhân GDQP

Đào Thị Phương Thanh
Đào Thị Phương Thanh Các tổ chuyên môn Giáo viên 0989500919

Sinh năm 1984
Cử nhân Địa lý

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Các tổ chuyên môn Nhân viên 0935924624

Sinh năm 1985
Nhân viên VP

Hồ Thị Thu Mến
Hồ Thị Thu Mến Các tổ chuyên môn Giáo viên 01672183280

Sinh năm 1976
Cử nhân Hóa học

Đinh Thị Thanh Loan
Đinh Thị Thanh Loan Các tổ chuyên môn Giáo viên 0972041145

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Nguyễn Thị Bích Quy
Nguyễn Thị Bích Quy Các tổ chuyên môn Giáo viên 0905992237

Sinh năm 1981
Cử nhân Địa lý

Hoàng Thị Mai Loan
Hoàng Thị Mai Loan Các tổ chuyên môn Giáo viên 0906418998

Sinh năm 1984
Cử nhân Tiếng Anh

Trương Thị Nguyên
Trương Thị Nguyên Các tổ chuyên môn Giáo viên 0973326108

Sinh năm 1976
Cử nhân Tiếng Anh

Y Cảnh
Y Cảnh Các tổ chuyên môn Đảng ủy viên / Giáo viên 0978033407

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Văn

Lê Thị Nhung
Lê Thị Nhung Các tổ chuyên môn Nhân viên 0962446359

Sinh năm 1985
Nhân viên thiết bị

Trần Thị Mỹ Hương
Trần Thị Mỹ Hương Các tổ chuyên môn Phó chủ tịch 0983429799

Sinh năm 1978
Cử nhân Văn

Vương Thị Hà Vy
Vương Thị Hà Vy Các tổ chuyên môn Giáo viên 0988255061

Sinh năm 1981
Cử nhân Toán

Trương Đình Linh
Trương Đình Linh Các tổ chuyên môn Giáo viên 01683862504

Sinh năm 1969
Cử nhân Toán-Tin

Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân Các tổ chuyên môn Giáo viên 0935924244

Sinh năm 1979
Cử nhân Toán

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường Các tổ chuyên môn Phó Bí thư Đoàn 0935421659

Sinh năm 1982
Cử nhân KTCN

Nguyễn Thị Mỹ Lài
Nguyễn Thị Mỹ Lài Các tổ chuyên môn Tổ phó 0982842189

Sinh năm 1974
Thạc sỹ Văn

Nguyễn Thị Thảo Trang
Nguyễn Thị Thảo Trang Các tổ chuyên môn Giáo viên 0935627897

Sinh năm 1982
Cử nhân Lịch sử

Huỳnh Thị Kim Liên
Huỳnh Thị Kim Liên Các tổ chuyên môn Giáo viên 0975869559

Sinh năm 1978
Cử nhân Lịch sử

Đoàn Thị Ngọc Hạnh
Đoàn Thị Ngọc Hạnh Các tổ chuyên môn Giáo viên 0989073755

Sinh năm 1983
Cử nhân Địa lý

Thái Thị Mỹ Hạnh
Thái Thị Mỹ Hạnh Các tổ chuyên môn Giáo viên 0934815958

Sinh năm 1982
Cử nhân Tin học

Nguyễn Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Hồng Hải Các tổ chuyên môn Giáo viên 0983210477

Sinh năm 1977
Cử nhân Toán

Trần Thị Lam
Trần Thị Lam Các tổ chuyên môn nhân viên 0979297091

Sinh năm 1984
Nhân viên VP

Lê Tường Vi
Lê Tường Vi Các tổ chuyên môn Giáo viên 0944983817

Sinh năm 1979
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Thị Quý Hiếu
Nguyễn Thị Quý Hiếu Các tổ chuyên môn Giáo viên 0834001068

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Phạm Quốc Quân Trung
Phạm Quốc Quân Trung Các tổ chuyên môn Giáo viên / Thư Kí hội đồng 0914017858

CN SP Toán

Trịnh Thị Loan
Trịnh Thị Loan Các tổ chuyên môn Giáo viên 0976729156

Sinh năm 1983

Mai Thị Hoài Thơ
Mai Thị Hoài Thơ Các tổ chuyên môn Giáo viên 0988276609

Sinh năm 1987
Cử nhân Tiếng Anh

Trần Thị Lộc Uyển
Trần Thị Lộc Uyển Các tổ chuyên môn Kế toán 0947909477

Kế Toán

Hồ Thị Thủy Tiên
Hồ Thị Thủy Tiên Các tổ chuyên môn Giáo viên 0603913189

Sinh năm 1979
Cử nhân Toán

Phan Thị Hồng Phương
Phan Thị Hồng Phương Các tổ chuyên môn Giáo viên 0905951256

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Vật lý

Nguyễn Nữ Lương Sinh Ái Hoàng
Nguyễn Nữ Lương Sinh Ái Hoàng Các tổ chuyên môn Giáo viên 0984325979

Cử nhân SP GDCD

Lưu Xuân Thu Các tổ chuyên môn Bảo vệ 0345129474

Nhân viên bảo vệ

Nguyễn Quang Tính Các tổ chuyên môn Bảo vệ 0977285146

Nhân viên bảo vệ

Võ Thị Ngọc Dung
Võ Thị Ngọc Dung Các tổ chuyên môn Giáo viên 0905901701

Sinh năm 1979
Cử nhân Văn

Lê Hà Hoàng Yến
Lê Hà Hoàng Yến Các tổ chuyên môn Giáo viên 0978141426

Sinh năm 1979
Cử nhân Vật lý

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan Các tổ chuyên môn Giáo viên 0905580061

Sinh năm 1979
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Đắc Nam
Nguyễn Đắc Nam Các tổ chuyên môn Giáo viên 0988952203

Sinh năm 1975

Hoàng Thị Huyền
Hoàng Thị Huyền Các tổ chuyên môn Giáo viên 01679655642

Sinh năm 1980
Thạc sỹ Vật lý

Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh Các tổ chuyên môn Giáo viên 0905615677

Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
Địa chỉ email: hvminh_duytan@kontum.edu.vn

Đinh Thị Quế Quyên
Đinh Thị Quế Quyên Các tổ chuyên môn Giáo viên 0935574409

Thạc sỹ Vật lý

Trần Thị Bích Uyên
Trần Thị Bích Uyên Các tổ chuyên môn Giáo viên 0986131747

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán

Trương Thị Oanh
Trương Thị Oanh Các tổ chuyên môn Giáo viên 0905779042

Sinh năm 1985
Cử nhân Thể dục