THÔNG TIN - Các ban và đoàn thể

Lê Công Cường
Lê Công Cường Các ban và đoàn thể Bí thư Đảng ủy / Hiệu trưởng nhà trường / Chủ tịch hội đồng trường 0901914419

Thạc sỹ QLGD

Lê Hồ Quý
Lê Hồ Quý Các ban và đoàn thể Phó Hiệu trưởng / Phó CT HĐT / Bí thư chi bộ 1 0975362237

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Các ban và đoàn thể Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu Các ban và đoàn thể Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Tấn Dũng Các ban và đoàn thể Tổ trưởng 0905647572

Sinh năm 1973
Cử nhân Văn

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Các ban và đoàn thể Tổ trưởng 0915624779

TĐCM: Thạc sĩ KHMT

Trần Thị Yến
Trần Thị Yến Các ban và đoàn thể Nhân viên 0982790155

Sinh năm 1978
Trung cấp Y tế

Võ Thị Tuyết Nhu
Võ Thị Tuyết Nhu Các ban và đoàn thể TTCM 0905034814

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân Các ban và đoàn thể Phó bí thư Đoàn 0905565533

Sinh năm 1983
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa Các ban và đoàn thể Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Ngọc Hùng Các ban và đoàn thể TPCM / Giáo viên 0905400855

Sinh năm 1986
Cử nhân Thể dục

Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng Các ban và đoàn thể Chủ tịch hội LHTN / Giáo viên 01662129090

Cử nhân Thể dục

Nguyễn Tài Tuấn
Nguyễn Tài Tuấn Các ban và đoàn thể Nhân viên 01658266648

Sinh năm 1982
Cử nhân Sinh học

Nguyễn Thị Yến Lưu
Nguyễn Thị Yến Lưu Các ban và đoàn thể Phó bí thư Đoàn 0905301456

Sinh năm 1987
Cử nhân Toán

Phan Văn Hồng
Phan Văn Hồng Các ban và đoàn thể Giáo viên 0345875707

Sinh năm 1983
Cử nhân GDQP

Trần Thị Mỹ Hương
Trần Thị Mỹ Hương Các ban và đoàn thể Phó chủ tịch 0983429799

Sinh năm 1978
Cử nhân Văn

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường Các ban và đoàn thể Phó Bí thư Đoàn 0935421659

Sinh năm 1982
Cử nhân KTCN

Trần Thị Lam
Trần Thị Lam Các ban và đoàn thể nhân viên 0979297091

Sinh năm 1984
Nhân viên VP

Phan Thị Hồng Phương
Phan Thị Hồng Phương Các ban và đoàn thể Giáo viên 0905951256

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Vật lý

Trần Thị Bích Uyên
Trần Thị Bích Uyên Các ban và đoàn thể Giáo viên 0986131747

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán

Trương Thị Oanh
Trương Thị Oanh Các ban và đoàn thể Giáo viên 0905779042

Sinh năm 1985
Cử nhân Thể dục