Liên hệ

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

Địa chỉ: 07 Đinh Công Tráng – TP. Kon Tum

Điện thoại: 02603856123

Fax:  (Đang cập nhật)

Email: c3duytan.kontum@moet.edu.vn

———————————————————————————————————

CHÀO MỪNG ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

“AN TOÀN TRƯỜNG HỌC”, TRƯỜNG THPT DUY TÂN

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Nội dung phản ánh

———————————————————————————————————