Liên hệ

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

Địa chỉ: 07 Đinh Công Tráng – TP. Kon Tum

Điện thoại: 02603856123

Fax:  (Đang cập nhật)

Email: c3duytan.kontum@moet.edu.vn

THỜI HẠN PHẢN HỒI THƯ: THỨ 6 HÀNG TUẦN

———————————————————————————————————

CHÀO MỪNG ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

“AN TOÀN TRƯỜNG HỌC”, TRƯỜNG THPT DUY TÂN

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Nội dung phản ánh về
- Ôn thi THPT
- Công tác bồ dưỡng học sinh giỏi
- Công tác phụ đạo học sinh yếu kém
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm
- Công tác dạy và học tăng cường ...

———————————————————————————————————