Tổ chức

Đảng bộ: Đảng ủy

Các Chi bộ

Bí thư, Phó bí thư, Đảng ủy

Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3

Nhà trường: Ban Giám hiệu

Các Tổ chuyên môn

Hiệu trưởng, Phó HT

Tổ Toán, Tổ Ngữ văn,…

Công đoàn: Chủ tịch, phó Chủ tịch, BCH Công đoàn cơ sở
Đoàn Thanh niên: Bí thư, Phó Bí thư, BCH Đoàn trường
Hiệu trưởng qua các thời kì: Nguyễn Hóa, Nguyễn Tri Ân,…