THÔNG TIN - Ban tư vấn tâm lý học đường

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Ban tư vấn tâm lý học đường Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu Ban tư vấn tâm lý học đường Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Trần Thị Yến
Trần Thị Yến Ban tư vấn tâm lý học đường Nhân viên 0982790155

Sinh năm 1978
Trung cấp Y tế

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa Ban tư vấn tâm lý học đường Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Trần Thị Mỹ Hương
Trần Thị Mỹ Hương Ban tư vấn tâm lý học đường Phó chủ tịch 0983429799

Sinh năm 1978
Cử nhân Văn