THÔNG TIN - Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Trần Thị Yến
Trần Thị Yến Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Nhân viên 0982790155

Sinh năm 1978
Trung cấp Y tế

Nguyễn Thị Yến Lưu
Nguyễn Thị Yến Lưu Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Phó bí thư Đoàn 0905301456

Sinh năm 1987
Cử nhân Toán

Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Phó bí thư Đoàn 0905565533

Sinh năm 1983
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Ngọc Hùng Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường TPCM / Giáo viên 0905400855

Sinh năm 1986
Cử nhân Thể dục

Đặng Thị Minh Trí
Đặng Thị Minh Trí Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Giáo viên 0976004289

Sinh năm 1978
Cử nhân KTNN

Nguyễn Tài Tuấn
Nguyễn Tài Tuấn Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Nhân viên 01658266648

Sinh năm 1982
Cử nhân Sinh học

Lê Thị Huyền Trâm
Lê Thị Huyền Trâm Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Giáo viên 0983514499

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Lê Thị Nhung
Lê Thị Nhung Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Nhân viên 0962446359

Sinh năm 1985
Nhân viên thiết bị

Trần Thị Mỹ Hương
Trần Thị Mỹ Hương Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Phó chủ tịch 0983429799

Sinh năm 1978
Cử nhân Văn

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Phó Bí thư Đoàn 0935421659

Sinh năm 1982
Cử nhân KTCN

Phan Thị Hồng Phương
Phan Thị Hồng Phương Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Giáo viên 0905951256

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Vật lý

Trần Thị Bích Uyên
Trần Thị Bích Uyên Ban Trải nghiệm - Hướng nghiệp - Tư vấn học đường Giáo viên 0986131747

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán