THÔNG TIN - Chi bộ 1

Lê Hồ Quý
Lê Hồ Quý Chi bộ 1 Phó Hiệu trưởng / Phó CT HĐT / Bí thư chi bộ 1 0975362237

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Nguyễn Thị Thiên Nga
Nguyễn Thị Thiên Nga Chi bộ 1 Tổ Phó 0977466726

Sinh năm 1976
Thạc sỹ Vật lý

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu Chi bộ 1 Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Võ Thị Tuyết Nhu
Võ Thị Tuyết Nhu Chi bộ 1 TTCM 0905034814

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Nguyễn Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Hồng Hải Chi bộ 1 Giáo viên 0983210477

Sinh năm 1977
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân Chi bộ 1 Giáo viên 0935924244

Sinh năm 1979
Cử nhân Toán

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường Chi bộ 1 Phó Bí thư Đoàn 0935421659

Sinh năm 1982
Cử nhân KTCN

Phan Văn Linh
Phan Văn Linh Chi bộ 1 Giáo viên ......................

Cử nhân SP Toán

Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh Chi bộ 1 Giáo viên 0905615677

Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
Địa chỉ email: hvminh_duytan@kontum.edu.vn

Đinh Thị Quế Quyên
Đinh Thị Quế Quyên Chi bộ 1 Giáo viên 0935574409

Thạc sỹ Vật lý

Trần Thị Bích Uyên
Trần Thị Bích Uyên Chi bộ 1 Giáo viên 0986131747

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán