Văn bản UBND

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số: 3159/KH-UBND 21-9-2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tải về
2 Số: 3132/UBND-KTTH 20-9-2023 V/v triển khai Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum Tải về
3 SỐ: 3110/UBND-KTTH 18-9-2023 Vv triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ Tải về
4 Số: 09/2023/QĐ-UBND 21-3-2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2020 và Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) Tải về
5 Số: 06/2023/QĐ-UBND 17-3-2023 Quyết định ban hành Quy định khu vực bảo vệ và việc đặt biển báo tại khu vực bảo vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
6 115/QĐ-UBND(CT) 17-3-2023 QDCT: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tải về
7 Số: 90/UBND-KTTH 12-01-2023 CVUB-Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tải về
8 Số: 103/STC-QLNS 09-01-2023 V/v triển khai Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú Tải về
9 Số: 42/KH-UBND 06-01-2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023 - 2030 Tải về
10 Số: 07/CT-UBND 30-12-2022 CTUB V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải về
11 Số: 4354/BC-TCT 23-12-2022 Báo cáo sơ kết năm 2022 kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tải về
12 Kèm theo QĐ số 573/QĐ-UBND 16-12-2022 Dah sách công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022 Tải về
13 Nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc Khánh 16-12-2022 Về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về
14 Số 573/QĐ-UBND 16-12-2022 Quyết định công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022 Tải về
15 Công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thu, quản lý, sử dụng, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 02-12-2022 Tải về
16 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum 02-12-2022 Tải về