THÔNG TIN - Ban Nề nếp - Lao động

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa Ban Nề nếp - Lao động Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Ngọc Hùng
Nguyễn Ngọc Hùng Ban Nề nếp - Lao động TPCM / Giáo viên 0905400855

Sinh năm 1986
Cử nhân Thể dục

Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng Ban Nề nếp - Lao động Chủ tịch hội LHTN / Giáo viên 01662129090

Cử nhân Thể dục

Nguyễn Tài Tuấn
Nguyễn Tài Tuấn Ban Nề nếp - Lao động Nhân viên 01658266648

Sinh năm 1982
Cử nhân Sinh học

Phan Văn Hồng
Phan Văn Hồng Ban Nề nếp - Lao động Giáo viên 0345875707

Sinh năm 1983
Cử nhân GDQP

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường Ban Nề nếp - Lao động Phó Bí thư Đoàn 0935421659

Sinh năm 1982
Cử nhân KTCN

Trương Thị Oanh
Trương Thị Oanh Ban Nề nếp - Lao động Giáo viên 0905779042

Sinh năm 1985
Cử nhân Thể dục