THÔNG TIN - Chi bộ 2

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Chi bộ 2 Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Phạm Xuân Thọ
Phạm Xuân Thọ Chi bộ 2 Phó Bí thư Đảng bộ / Giáo viên / TV hội đồng trường 0988793815

Thạc sỹ Hóa học

Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Chi bộ 2 TTCM 0935623379

Sinh năm 1983
Thạc sỹ Hóa học

Cao Thị Thanh Nguyên
Cao Thị Thanh Nguyên Chi bộ 2 TTCM 0978047206

Thạc sĩ Sinh học

Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân Chi bộ 2 Phó bí thư Đoàn 0905565533

Sinh năm 1983
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa Chi bộ 2 Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Đinh Thị Thanh Loan
Đinh Thị Thanh Loan Chi bộ 2 Giáo viên 0972041145

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Lê Thị Huyền Trâm
Lê Thị Huyền Trâm Chi bộ 2 Giáo viên 0983514499

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Hoàng Thị Mai Loan
Hoàng Thị Mai Loan Chi bộ 2 Giáo viên 0906418998

Sinh năm 1984
Cử nhân Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu Hiền Chi bộ 2 Giáo viên 0965558257

TĐCM: SP Sinh

Mai Thị Hoài Thơ
Mai Thị Hoài Thơ Chi bộ 2 Giáo viên 0988276609

Sinh năm 1987
Cử nhân Tiếng Anh

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan Chi bộ 2 Giáo viên 0905580061

Sinh năm 1979
Cử nhân Hóa học