THÔNG TIN - BCH Công Đoàn

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp BCH Công Đoàn Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Võ Thị Tuyết Nhu
Võ Thị Tuyết Nhu BCH Công Đoàn TTCM 0905034814

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa BCH Công Đoàn Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Trần Thị Lam
Trần Thị Lam BCH Công Đoàn nhân viên 0979297091

Sinh năm 1984
Nhân viên VP

Phan Thị Hồng Phương
Phan Thị Hồng Phương BCH Công Đoàn Giáo viên 0905951256

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Vật lý