Văn bản nhà trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số: 14/QĐ-THPTDT 05-3-2023 Quyết định kiểm tra nội bộ - Tháng 3 năm 2023 (nội bộ) Tải về
2 Số: 11/KH-THPTDT 25-02-2023 Kế hoạch quản lý cơ sở vật chất (nội bộ) Tải về
3 Số: 07/KH-THPTDT 15-02-2023 KH phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2023 Tải về
4 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12/2022 03-12-2022 Tải về
5 Số 87a/QĐ-THPTDT 27-10-2022 QĐ Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ Tải về
6 Số 85a/QĐ-THPTDT 05-10-2022 QĐ Ban hành Quy chế hoạt động kiểm tra nội bộ trường học Tải về
7 Số 60a/QĐ-THPTDT 05-9-2022 Quyết định va Quy định tiếp công dân Tải về
8 40a/QĐ-THPTDT 25-8-2022 QĐ ban hành Bộ Quy định quy tắc ứng xử của CB,GV,NV Tải về
9 Quy định tính điểm thi đua (Nhân viên) NH 2022-2023 Quy định cách tính điểm thi đua dành cho Nhân viên Tải về
10 Quy định tính điểm thi đua (giáo viên) NH 2022-2023 Quy định cách tính điểm thi đua dành cho Giáo viên Tải về