THÔNG TIN - Ban truyền thông

Lê Công Cường
Lê Công Cường Ban truyền thông Bí thư Đảng ủy / Hiệu trưởng nhà trường / Chủ tịch hội đồng trường 0901914419

Thạc sỹ QLGD

Lê Hồ Quý
Lê Hồ Quý Ban truyền thông Phó Hiệu trưởng / Phó CT HĐT / Bí thư chi bộ 1 0975362237

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Ban truyền thông Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu Ban truyền thông Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Tấn Dũng Ban truyền thông Tổ trưởng 0905647572

Sinh năm 1973
Cử nhân Văn

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Ban truyền thông Tổ trưởng 0915624779

TĐCM: Thạc sĩ KHMT