THÔNG TIN - Ban CNTT và chuyển đổi số

Lê Công Cường
Lê Công Cường Ban CNTT và chuyển đổi số Bí thư Đảng ủy / Hiệu trưởng nhà trường / Chủ tịch hội đồng trường 0901914419

Thạc sỹ QLGD

Lê Hồ Quý
Lê Hồ Quý Ban CNTT và chuyển đổi số Phó Hiệu trưởng / Phó CT HĐT / Bí thư chi bộ 1 0975362237

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu Ban CNTT và chuyển đổi số Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Ban CNTT và chuyển đổi số Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Võ Thị Tuyết Nhu
Võ Thị Tuyết Nhu Ban CNTT và chuyển đổi số TTCM 0905034814

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Trần Thị Mến
Trần Thị Mến Ban CNTT và chuyển đổi số Tổ trưởng 0984324689

Sinh năm 1974
Cử nhân Vật lý

Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Ban CNTT và chuyển đổi số TTCM 0935623379

Sinh năm 1983
Thạc sỹ Hóa học

Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Tấn Dũng Ban CNTT và chuyển đổi số Tổ trưởng 0905647572

Sinh năm 1973
Cử nhân Văn

Bùi Thị Nhã Trúc
Bùi Thị Nhã Trúc Ban CNTT và chuyển đổi số Tổ trưởng 0972482098

Sinh năm 1973
Cử nhân Tiếng Anh

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Ban CNTT và chuyển đổi số Tổ trưởng 0915624779

TĐCM: Thạc sĩ KHMT

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Ban CNTT và chuyển đổi số TTCM / Bí thư chi bộ 3 0985483401

CNSP Lịch sử

Cao Thị Thanh Nguyên
Cao Thị Thanh Nguyên Ban CNTT và chuyển đổi số TTCM 0978047206

Thạc sĩ Sinh học

Thái Thị Mỹ Hạnh
Thái Thị Mỹ Hạnh Ban CNTT và chuyển đổi số Giáo viên 0934815958

Sinh năm 1982
Cử nhân Tin học

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Ban CNTT và chuyển đổi số Nhân viên 0935924624

Sinh năm 1985
Nhân viên VP

Phạm Quốc Quân Trung
Phạm Quốc Quân Trung Ban CNTT và chuyển đổi số Giáo viên / Thư Kí hội đồng 0914017858

CN SP Toán