THÔNG TIN - Chi bộ

Lê Hồ Quý
Lê Hồ Quý Chi bộ Phó Hiệu trưởng / Phó CT HĐT / Bí thư chi bộ 1 0975362237

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Nguyễn Thị Thiên Nga
Nguyễn Thị Thiên Nga Chi bộ Tổ Phó 0977466726

Sinh năm 1976
Thạc sỹ Vật lý

Phạm Xuân Thọ
Phạm Xuân Thọ Chi bộ Phó Bí thư Đảng bộ / Giáo viên / TV hội đồng trường 0988793815

Thạc sỹ Hóa học

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Chi bộ Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Bùi Thị Hồng Thêu
Bùi Thị Hồng Thêu Chi bộ Bí thư Đoàn trường 0905388909

Sinh năm 1983
Cử nhân Vật lý

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Chi bộ TTCM / Bí thư chi bộ 3 0985483401

CNSP Lịch sử

Cao Thị Thanh Nguyên
Cao Thị Thanh Nguyên Chi bộ TTCM 0978047206

Thạc sĩ Sinh học

Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Chi bộ TTCM 0935623379

Sinh năm 1983
Thạc sỹ Hóa học

Võ Thị Tuyết Nhu
Võ Thị Tuyết Nhu Chi bộ TTCM 0905034814

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga Chi bộ Giáo viên 0909491691

Sinh năm 1982
Cử nhân Địa lý

Phan Thị Nga
Phan Thị Nga Chi bộ Giáo viên 01696354809

Sinh năm 1975
Cử nhân Văn

Hồ Thị Bích Vân
Hồ Thị Bích Vân Chi bộ Phó bí thư Đoàn 0905565533

Sinh năm 1983
Cử nhân Hóa học

Nguyễn Đình Nghĩa
Nguyễn Đình Nghĩa Chi bộ Trưởng ban HDNNLL / TPCM 0909399268

Sinh năm 1982
Thạc sĩ Hóa học

Nguyễn Thị Thảo Trang
Nguyễn Thị Thảo Trang Chi bộ Giáo viên 0935627897

Sinh năm 1982
Cử nhân Lịch sử

Đào Thị Phương Thanh
Đào Thị Phương Thanh Chi bộ Giáo viên 0989500919

Sinh năm 1984
Cử nhân Địa lý

Y Cảnh
Y Cảnh Chi bộ Đảng ủy viên / Giáo viên 0978033407

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Văn

Nguyễn Thị Mỹ Lài
Nguyễn Thị Mỹ Lài Chi bộ Tổ phó 0982842189

Sinh năm 1974
Thạc sỹ Văn

Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu Hiền Chi bộ Giáo viên 0965558257

TĐCM: SP Sinh

Đoàn Thị Ngọc Hạnh
Đoàn Thị Ngọc Hạnh Chi bộ Giáo viên 0989073755

Sinh năm 1983
Cử nhân Địa lý

Trần Thị Mỹ Hương
Trần Thị Mỹ Hương Chi bộ Phó chủ tịch 0983429799

Sinh năm 1978
Cử nhân Văn

Hoàng Thị Mai Loan
Hoàng Thị Mai Loan Chi bộ Giáo viên 0906418998

Sinh năm 1984
Cử nhân Tiếng Anh

Lê Thị Huyền Trâm
Lê Thị Huyền Trâm Chi bộ Giáo viên 0983514499

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Đinh Thị Thanh Loan
Đinh Thị Thanh Loan Chi bộ Giáo viên 0972041145

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Phan Văn Linh
Phan Văn Linh Chi bộ Giáo viên ......................

Cử nhân SP Toán

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường Chi bộ Phó Bí thư Đoàn 0935421659

Sinh năm 1982
Cử nhân KTCN

Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân Chi bộ Giáo viên 0935924244

Sinh năm 1979
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Hồng Hải Chi bộ Giáo viên 0983210477

Sinh năm 1977
Cử nhân Toán

Mai Thị Hoài Thơ
Mai Thị Hoài Thơ Chi bộ Giáo viên 0988276609

Sinh năm 1987
Cử nhân Tiếng Anh

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan Chi bộ Giáo viên 0905580061

Sinh năm 1979
Cử nhân Hóa học

Võ Thị Ngọc Dung
Võ Thị Ngọc Dung Chi bộ Giáo viên 0905901701

Sinh năm 1979
Cử nhân Văn

Đinh Thị Quế Quyên
Đinh Thị Quế Quyên Chi bộ Giáo viên 0935574409

Thạc sỹ Vật lý

Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh Chi bộ Giáo viên 0905615677

Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
Địa chỉ email: hvminh_duytan@kontum.edu.vn

Trần Thị Bích Uyên
Trần Thị Bích Uyên Chi bộ Giáo viên 0986131747

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán

Trương Thị Oanh
Trương Thị Oanh Chi bộ Giáo viên 0905779042

Sinh năm 1985
Cử nhân Thể dục