THÔNG TIN - Ban chuyên môn

Lê Hồ Quý
Lê Hồ Quý Ban chuyên môn Phó Hiệu trưởng / Phó CT HĐT / Bí thư chi bộ 1 0975362237

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Ban chuyên môn Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Võ Thị Tuyết Nhu
Võ Thị Tuyết Nhu Ban chuyên môn TTCM 0905034814

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Trần Thị Mến
Trần Thị Mến Ban chuyên môn Tổ trưởng 0984324689

Sinh năm 1974
Cử nhân Vật lý

Lê Thị Hằng
Lê Thị Hằng Ban chuyên môn TTCM 0935623379

Sinh năm 1983
Thạc sỹ Hóa học

Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Tấn Dũng Ban chuyên môn Tổ trưởng 0905647572

Sinh năm 1973
Cử nhân Văn

Bùi Thị Nhã Trúc
Bùi Thị Nhã Trúc Ban chuyên môn Tổ trưởng 0972482098

Sinh năm 1973
Cử nhân Tiếng Anh

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga Ban chuyên môn Tổ trưởng 0915624779

TĐCM: Thạc sĩ KHMT

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Ban chuyên môn TTCM / Bí thư chi bộ 3 0985483401

CNSP Lịch sử

Cao Thị Thanh Nguyên
Cao Thị Thanh Nguyên Ban chuyên môn TTCM 0978047206

Thạc sĩ Sinh học

Đinh Thị Thanh Loan
Đinh Thị Thanh Loan Ban chuyên môn Giáo viên 0972041145

Sinh năm 1980
Cử nhân Sinh học

Thái Thị Mỹ Hạnh
Thái Thị Mỹ Hạnh Ban chuyên môn Giáo viên 0934815958

Sinh năm 1982
Cử nhân Tin học

Nguyễn Thị Quý Hiếu
Nguyễn Thị Quý Hiếu Ban chuyên môn Giáo viên 0834001068

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Phạm Quốc Quân Trung
Phạm Quốc Quân Trung Ban chuyên môn Giáo viên / Thư Kí hội đồng 0914017858

CN SP Toán

Nguyễn Đắc Nam
Nguyễn Đắc Nam Ban chuyên môn Giáo viên 0988952203

Sinh năm 1975

Trần Thị Bích Uyên
Trần Thị Bích Uyên Ban chuyên môn Giáo viên 0986131747

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán