THÔNG TIN - Hội đồng trường

Lê Công Cường
Lê Công Cường Hội đồng trường Bí thư Đảng ủy / Hiệu trưởng nhà trường / Chủ tịch hội đồng trường 0901914419

Thạc sỹ QLGD

Lê Hồ Quý
Lê Hồ Quý Hội đồng trường Phó Hiệu trưởng / Phó CT HĐT / Bí thư chi bộ 1 0975362237

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Hội đồng trường Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Phạm Xuân Thọ
Phạm Xuân Thọ Hội đồng trường Phó Bí thư Đảng bộ / Giáo viên / TV hội đồng trường 0988793815

Thạc sỹ Hóa học

Võ Thị Phúc
Võ Thị Phúc Hội đồng trường TTCM / Bí thư chi bộ 3 0985483401

CNSP Lịch sử

Phạm Quốc Quân Trung
Phạm Quốc Quân Trung Hội đồng trường Giáo viên / Thư Kí hội đồng 0914017858

CN SP Toán

Trần Thị Lộc Uyển
Trần Thị Lộc Uyển Hội đồng trường Kế toán 0947909477

Kế Toán

Nguyễn Xuân Sơn Hội đồng trường Chủ tịch UBND Phường Duy Tân 0000000000

Chủ tịch UBND
Phường Duy Tân

Nguyễn Ngọc Lang Hội đồng trường Trưởng ban đại diện cha mẹ HS 00000000000000

Trưởng ban đại diện cha mẹ HS

Phan Minh Thư Hội đồng trường Học Sinh 0000000000

HS

Trương Thị Oanh
Trương Thị Oanh Hội đồng trường Giáo viên 0905779042

Sinh năm 1985
Cử nhân Thể dục