Văn bản Sở GDĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Số: 493/SGDĐT-VP 20-3-2023 Về việc thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh Tải về
2 47/TB-SGDĐT 20-3-2023 Thông báo về việc nộp sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đồ dùng dạy học tự làm, bài viết được đăng tải trên tạp chí khoa học năm học 2022-2023 Tải về
3 Số: 397/SGDĐT-TCCB 09-3-2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Tải về
4 Số: 348/SGDĐT-TCCB 01-03-2023 V/v tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng Tải về
5 Số: 22/KH-SGDĐT 21-02-2023 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 Tải về
6 Số: 20/KH-SGDĐT 18-02-2023 Kế hoạch Kiểm tra, hỗ trợ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ học kì II năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
7 Số: 243/SGDĐT-VP 14-02-2023 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Tải về
8 Số: 247/SGDĐT-KHTC 14-02-2023 Về việc triển khai các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
9 Số: 233/SGDĐT-VP 13-02-2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại học đường Tải về
10 Số: 164/SGDĐT-GDMNTH 06-02-2023 Về việc tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 Tải về
11 Số: 67/SGDĐT-GDTrH 11-01-2023 Vv hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông Tải về
12 Số: 60/SGDĐT-KHTC 11-01-2023 Về việc thực hiện học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ Tải về
13 Số: 03/TB-SGDĐT 06-01-2023 Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023 Tải về
14 Số: 30/SGDĐT-GDTrH 05-01-2023 Về việc thông báo Quyết định phê duyệt Sách giáo khoa lớp 11 trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
15 Số: 16/SGDĐT-GDTrH 04-01-2023 Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GDĐT và Công văn 4277/UBND-KGVX ngày 19/12/2002 của UBND tỉnh Tải về
16 Số: 05/BC-SGDĐT 04-01-2023 Báo cáo đánh giá công tác ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và định hướng triển khai công tác dạy học lớp 12, ôn thi tốt nghiệp năm học 2022-2023 Tải về
17 Số: 17/SGDĐT-VP 04-01-2023 V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tải về
18 Kê hoạch Bồi dưỡng mô đun 6 08-12-2022 Tải về
19 Kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 07-12-2022 Tải về
20 Số: 239/SGDĐT-VP 14-02-0223 V/v hướng dẫn công tác lập kế hoạch vận động tài trợ từ năm học 2022-2023 Tải về