THÔNG TIN - Tổ Tiếng Anh

Đặng Thị Hồng Hiệp
Đặng Thị Hồng Hiệp Tổ Tiếng Anh Phó Hiệu trưởng / chủ tịch CĐCS / Bí thư chi bộ 2 0983030901

Phó Hiệu trưởng NH 2019-2020
Thạc sỹ Tiếng Anh

Bùi Thị Nhã Trúc
Bùi Thị Nhã Trúc Tổ Tiếng Anh Tổ trưởng 0972482098

Sinh năm 1973
Cử nhân Tiếng Anh

Trần Thị Thục Trinh
Trần Thị Thục Trinh Tổ Tiếng Anh Tổ phó 01687686684

Sinh năm 1975
Cử nhân Tiếng Anh

Trương Thị Nguyên
Trương Thị Nguyên Tổ Tiếng Anh Giáo viên 0973326108

Sinh năm 1976
Cử nhân Tiếng Anh

Hồ Thị Phượng
Hồ Thị Phượng Tổ Tiếng Anh Giáo viên 01652927753

Cử nhân Tiếng Anh

Hoàng Thị Mai Loan
Hoàng Thị Mai Loan Tổ Tiếng Anh Giáo viên 0906418998

Sinh năm 1984
Cử nhân Tiếng Anh

Mai Thị Hoài Thơ
Mai Thị Hoài Thơ Tổ Tiếng Anh Giáo viên 0988276609

Sinh năm 1987
Cử nhân Tiếng Anh