Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi IOE. Năm học 2023 – 2024

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong nhà trường. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet, tạo sân chơi trực tuyến về tiếng Anh để học sinh có cơ hội thi đua, học tập và rèn luyện phát triển năng lực ngoại ngữ. Trường THPT Duy Tân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi Cuộc thi IOE năm học 2023 – 2024 .

Download (PDF, Unknown)