Hoạt động dạy và học

Kế hoạch dạy hội giảng chào mừng 20/11

Kế hoạch dạy hội giảng chào mừng 20/11

Lượt xem:

[...]

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2023-2024

Lượt xem:

Để phát động phong trào thi đua dạy tốt – học tốt của giáo viên và học sinh nhà trường; đáp ứng nhu cầu được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, khích lệ lòng yêu nghề, đam [...]

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa HK I. Năm học 2023-2024

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá giữa HK I. Năm học 2023-2024

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch dạy học tăng cường trong nhà trường

Kế hoạch dạy học tăng cường trong nhà trường

Lượt xem:

[...]

kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2023 – 2024

kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi IOE. Năm học 2023 – 2024

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi IOE. Năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào học tiếng Anh trong nhà trường. Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet, tạo sân chơi trực tuyến về tiếng Anh để học sinh [...]

Phương án tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp

Phương án tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Bộ GDĐT, căn cứ phương hướng và nhiệm vụ trong năm học của Nhà trường, căn cứ vào chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và [...]

Trang 1 / 212