Hoạt động chuyên môn

Kết quả Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường

Kết quả Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường

Lượt xem:

Chúc mừng quý Thầy/Cô đã có nhiều nỗ lực, đầu tư nhiều công sức và hoàn thành tốt các yêu cầu của Hội thi. Kết quả Hội thi Giáo viên giỏi năm học 2017-2018 như sau: [...]

Kế hoạch thi GVG cấp trường NH 2017-2018

Kế hoạch thi GVG cấp trường NH 2017-2018

Lượt xem:

[...]