GẶP GỠ ĐỘNG VIÊN CÁC EM HỌC SINH THAM GIA KỲ THI HSG 12 CẤP TỈNH

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Sáng này 25/1/2024, Ban Giám Hiệu và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã gặp gỡ động viên và tặng quà khích lệ cho 52 em học sinh tham gia cuộc thi Học sinh giỏi 12 cấp tỉnh.
Chúc các em bình tĩnh, tự tin và đạt kết quả cao.
z5105516474132_60f7108b73e1a3cedd6cafd9ac0f44c3

z5105516475753_d2eceba9a715abd0ec2e469b2ed44796

z5105516487391_f9b1b24b40f46bea0465133358985f74

z5105516487523_b28e74b6e26e2f0710c1ac9c77d466e1

z5105516484021_5b80785ae325aeff9a7d0ec6748e522d

z5105516491890_8f58af67921023f485b4f785d8accffb

z5105516499421_7f9e84cdea199814524e4ad231f9ea73

z5105516494432_09912c688889d3047b4a4225cf877b0a

z5105516503156_1d4d939382bb40e35997a4ddf92563e5

z5105516504432_caa54c0cfbd7268426e3804d544dbb00

z5105516504529_00b45d3b4d2c4949fb373ef5647fb5e4

z5105516513533_4bd25e49eadb6692497a9969fb0179ccz5105518901645_b77dd61c4e873b57410873749046fc60

z5105516522469_443c937908a42315ae728597435a1430

z5105516517341_29708caa5dc8403a321fc000ac0730f4

z5105516521250_4d9c6573f4f5c9bd6f47d65bc8db7c49

z5105516526666_f5884690bc6ccc697b5d9fc813bf888e

z5105516528247_a10b4e570a032fdf19b3c99fb2aa550b