Lãnh đạo nhà trường đối thoại trực tiếp với đại diện học sinh lần thứ 2, năm học 2022 – 2023

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 18.02.2023, lãnh đạo nhà trường đã có buổi đối thoại trực tiếp với các lóp trưởng, bí thư. Các em là đại diện cho hơn một nghìn học sinh trong nhà trường tham gia buổi đối thoại. Trong buổi đối thoại trực tiếp các em đã đại diện để bày tỏ, nêu lên những tâm tư, những băn khoăn về tất cả các vấn đề khi các em học tập và sinh hoạt tại trường. Những vấn đề của các em đã được lãnh đạo nhà trường tiếp nhận và giải quyết.doi doi (2) doi (3) doi (5) doi (6) doi (8) doi (9) doi (11) doi (12) doi (14)