Hoạt động Khuyến học

Chú Trần Văn Quang trao tặng gạo từ Quý ân nhân cho học sinh

Chú Trần Văn Quang trao tặng gạo từ Quý ân nhân cho học sinh

Lượt xem:

[...]

Trao HB hội khuyến học TP nhân dịp Tết 2023

Trao HB hội khuyến học TP nhân dịp Tết 2023

Lượt xem:

[...]

Cựu học sinh Hà Hương Decor (2006-2009) tặng BHYT cho học sinh

Cựu học sinh Hà Hương Decor (2006-2009) tặng BHYT cho học sinh

Lượt xem:

[...]

Tập thể cựu học sinh Lớp 12B (1999-2002) tặng Học bổng học sinh (17/10/22)

Tập thể cựu học sinh Lớp 12B (1999-2002) tặng Học bổng học sinh (17/10/22)

Lượt xem:

[...]

Chú Trần Văn Quang tặng 100kg gạo đến học sinh (13.10)

Chú Trần Văn Quang tặng 100kg gạo đến học sinh (13.10)

Lượt xem:

[...]