Hoạt động Khuyến học

Trao HB hội khuyến học TP nhân dịp Tết 2023

Trao HB hội khuyến học TP nhân dịp Tết 2023

Lượt xem:

[...]

Cựu học sinh Hà Hương Decor (2006-2009) tặng BHYT cho học sinh

Cựu học sinh Hà Hương Decor (2006-2009) tặng BHYT cho học sinh

Lượt xem:

[...]

Tập thể cựu học sinh Lớp 12B (1999-2002) tặng Học bổng học sinh (17/10/22)

Tập thể cựu học sinh Lớp 12B (1999-2002) tặng Học bổng học sinh (17/10/22)

Lượt xem:

[...]

Chú Trần Văn Quang tặng 100kg gạo đến học sinh (13.10)

Chú Trần Văn Quang tặng 100kg gạo đến học sinh (13.10)

Lượt xem:

[...]