Chú Trần Văn Quang trao tặng gạo từ Quý ân nhân cho học sinh

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

z4312908028437_bb84597bd2e7ebfa9705a19a204225d3z4312616532806_c2d94fbe2ba2edeff1babcc6ea424aca z4312616541371_04f258b5b2d2fde0a843cdcfee682775 z4312616541443_5611debd3d8f4de8993a742f19100bc9 z4312616542351_ee835b43dd6f65eb6392856edbae8081 z4312616546531_ef8a2cda1ef10f477544287b9dfadbee z4312616548040_3a3e9edc1c5196824a2761cf18a266c7 z4312616560013_32afc0157b0e8fd9212e2997947989a3 z4312616576321_bbdfa5ae77ae73445b7c42a4782acf7f z4312616595418_4b4a65d85ff614324af9a35cb3a00543 z4312616605664_a9bb5ecdaabd6146c628cc3989a8f482 z4312616618334_3712dc1282fcb5618de13169f5e37a42