4. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng các chi bộ, đảng viên năm 2023 vào lúc 14 giờ 00 phút, Thứ 7, ngày ngày 02 tháng 12 năm 2023;

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: