THÔNG TIN - Tổ Toán

Huỳnh Văn Minh
Huỳnh Văn Minh Tổ Toán Tổ trưởng tổ Toán 0905615677

Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán
Địa chỉ email: hvminh_duytan@kontum.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng Hải
Nguyễn Thị Hồng Hải Tổ Toán Tổ Phó 0983210477

Sinh năm 1977
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân Tổ Toán Giáo viên 0935924244

Sinh năm 1979
Cử nhân Toán

Vương Thị Hà Vy
Vương Thị Hà Vy Tổ Toán Giáo viên 0988255061

Sinh năm 1981
Cử nhân Toán

Trương Vĩnh Thành
Trương Vĩnh Thành Tổ Toán Giáo viên 0903136763

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Quý Hiếu
Nguyễn Thị Quý Hiếu Tổ Toán Giáo viên 01223458419

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Hồ Thị Thủy Tiên
Hồ Thị Thủy Tiên Tổ Toán Giáo viên 0603913189

Sinh năm 1979
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Yến Lưu
Nguyễn Thị Yến Lưu Tổ Toán Giáo viên 0905301456

Sinh năm 1987
Cử nhân Toán

Nguyễn Thị Hồng Phương
Nguyễn Thị Hồng Phương Tổ Toán Giáo viên 0974241322

Sinh năm 1981
Cử nhân Toán

Võ Thị Tuyết Nhu
Võ Thị Tuyết Nhu Tổ Toán Giáo viên 0905034814

Sinh năm 1982
Thạc sỹ Toán

Trần Thị Bích Uyên Tổ Toán Giáo viên 0986131747

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán