Đại hội đoàn trường THPT Duy Tân – Năm học: 2023-2024

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

IMG_0415 Ngày 21/10/2023 BCH Đoàn trường THPT Duy Tân tổ chức Đại hội đại biểu đoàn trường THPT Duy Tân năm học 2023 – 2024.IMG_0270

IMG_0263

IMG_0251

IMG_0249

IMG_0267

IMG_0275

IMG_0284

IMG_0292

IMG_0303

IMG_0321

IMG_0351

IMG_0371

IMG_0373

IMG_0376

IMG_0396