Hoạt động công đoàn

Đồng hành cùng 2 thôn kết nghĩa trong Lễ hội Bánh chưng xanh Tết 2023

Đồng hành cùng 2 thôn kết nghĩa trong Lễ hội Bánh chưng xanh Tết 2023

Lượt xem:

[...]

20.11.2022

20.11.2022

Lượt xem:

[...]

Giải Bóng chuyền nữ giáo viên do ngành giáo dục tổ chức 20.11.2022

Giải Bóng chuyền nữ giáo viên do ngành giáo dục tổ chức 20.11.2022

Lượt xem:

[...]

20.10.2022

20.10.2022

Lượt xem:

[...]

Chia tay 3 thành viên BCHCĐ nhận nhiệm vụ mới

Chia tay 3 thành viên BCHCĐ nhận nhiệm vụ mới

Lượt xem:

[...]

Đội bóng chuyền nữ giáo viên đạt giải Nhất toàn ngành 2022

Đội bóng chuyền nữ giáo viên đạt giải Nhất toàn ngành 2022

Lượt xem:

[...]

Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023

Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]

BCH Công đoàn

BCH Công đoàn

Lượt xem:

[...]