Tặng quà, áo ấm tại 2 làng kết nghĩa Pleiđôn và Plei Tơ Nghia, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

tn tn (2) tn (3) tn (4) tn (5) tn (6) tn (7) tn (8)