Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Sáng ngày 10/10/2023 Đại diện Đoàn TN trường THPT Duy Tân tham gia cuộc thi :Tìm hiểu đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thành đoàn phối hợp với Đoàn cơ sở công an và Viettel tổ chức IMG_9868

IMG_9869

IMG_9870

IMG_9871

IMG_9868

IMG_9869

IMG_9870