V/v đăng ký tiết dạy tự chọn và bắt buộc

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Đề nghị các tổ trưởng gửi danh sách giáo viên đăng ký các tiết dạy tự chọn cho BCM trước thứ Năm (19/10/2017).

Các giáo viên đăng ký dự thi giáo viên giỏi cấp trường sáng thứ Năm đến phòng thầy Linh để bốc thăm tiết dạy bắt buộc.

GV dự thi lưu ý: Để đảm bảo công bằng giữa các tiết dạy của các giáo viên dự thi và giảm áp lực học tập cho học sinh các lớp chọn; BCM sẽ không bố trí thời khóa biểu thi GVG ở các lớp:

12A5, 12A9, 12A10, 12A11;

11A8, 11A9, 11A10, 11A11;

10A8, 10A9, 10A10.

Rất mong quý Thầy/Cô thông cảm. Trân trọng!