Tính đến 17 giờ ngày 21.10.2020 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã quyên góp được 4.408.000 đồng để ủng hộ cho đồng bào bị bão lụt ở miền Trung.

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem: