Thông báo kiểm tra 1 tiết tuần 14 (18/11-23/11/2019)

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Sáng thứ Sáu (22/11/2019), tiết 5 Kiểm tra Toán 11, Toán 12

 

Chiều thứ Bảy (23/11/2019), tiết 3 Kiểm tra Toán 10