THÔNG TIN - BCH Đoàn TNCS HCM

Trương Vĩnh Thành
Trương Vĩnh Thành BCH Đoàn TNCS HCM Bí thư Đoàn trường 09*03136763

Sinh năm 1984
Cử nhân Toán

Phan Văn Trường
Phan Văn Trường BCH Đoàn TNCS HCM Phó Bí thư Đoàn 0935421659

Sinh năm 1982
Cử nhân KTCN