Lễ Khai giảng năm học 2019-2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Mặc dù thời tiết không thực sự thuận lợi, trường THPT Duy Tân đã tổ chức thành công Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 theo kế hoạch đã chuẩn bị.

Một số hình ảnh của Lễ Khai giảng:

Múa lân sư rồng chào mừng năm học mới

tronglan

lan

rong

Đọc thư chủ tịch nước

docthu

Đánh trống Khai giảng năm học mới

danhtrong

Khen thưởng

 

chiensithidua

khencacto

Trao học bổng thắp sáng ước mơ

hocbong

Văn nghệ chào mừng năm học mới

vannghe