Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

docsachTích cực hưởng ứng Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7. Đề nghị toàn thể Cán bộ, Giaó viên, nhân viên và học sinh trường THPT Duy Tân truy cập vào đường link sau đây https://book365.vn để xem các thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập, góp phần hình thành và xây dựng thói quen đọc sách của mọi người. Trân trọng