Học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 16/3/2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Học sinh toàn tỉnh tiếp tục được nghỉ học để chống dịch Covid 19 từ ngày 16/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Download (PDF, Unknown)

Công văn của Bộ GDĐT

Download (PDF, Unknown)