Hiệu trưởng trường THPT Duy Tân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thầy giáo Lê Đắc Tường – Hiệu trường trường THPT Duy Tân bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn học tại trường ĐHKHXH&NV TPHCM

Ngày 07 tháng 7 năm 2017 vừa qua, tại trường ĐHKHXH&NV TPHCM thuộc ĐHQG TPHCM đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Đắc Tường, sinh năm 1974, Hiệu trưởng trường THPT Duy Tân.

 

Với luận án: Ảnh hưởng của tư tưởng Thiền Lão trong lý luận, phê bình văn học cổ điển Việt Nam.

Chuyên ngành: Lí luận văn học; Mã số: 62.22.01.20

Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Giang – Trưởng Khoa Văn học- Trường ĐHKHXH&NV TPHCM

– Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên:

  1. PGS.TS. Đoàn Thị Thu Vân – ĐHSPTPHCM (Chủ tịch hội đồng)
  2. TS. Lê Quang Trường – ĐHKHXH&NVTPHCM (Thư kí)
  3. PGS. TS. Nguyễn Công Lý – ĐHKHXH&NVTPHCM (Phản biện 1)
  4. PGS.TS. Nguyễn Phong Nam – ĐHSP Đà Nẵng (Phản biện 2)
  5. PGS.TS. Nguyễn Kim Châu – Đại học Cần Thơ (Phản biện 3)
  6. PGS. TS. Lê Thu Yến – ĐHSPTPHCM (Ủy viên)
  7. TS. Nguyễn Ngọc Quận – ĐHKHXH&NVTPHCM (Ủy viên)

– Những đóng góp của luận án:

Từ sự tương đồng giữa tư tưởng Lão Trang và Thiền tông, luận án nghiên cứu, trừu xuất các phạm trù cơ bản như Tự nhiên, Hư tĩnh, Vô ngôn, Tiêu dao, Bình đạm trong tư tưởng Thiền-Lão và trong lý luận, phê bình văn học cổ Trung Quốc.

Nghiên cứu, tường minh ảnh hưởng của các phạm trù Tự nhiên, Hư tĩnh, Vô ngôn, Tiêu dao, Bình đạm trong lý luận, phê bình cũng như trong thực tiễn sáng tác văn học cổ điển Việt Nam qua hai giai đoạn văn học Lý – Trần và Lê – Nguyễn. Trong lý luận, phê bình văn học cổ điển Việt Nam, khuynh hướng sùng thượng Tự nhiên, Hư tĩnh; đề cao Vô ngôn, Tiêu dao, Bình đạm đã trở thành một trong những khuynh hướng chủ đạo, xuyên suốt, tạo nên sự uyên áo và trường tồn đối với văn học cổ điển Việt Nam.

Luận án có thể được xem là công trình đầu tiên, tương đối có hệ thống nghiên cứu về ảnh hưởng của tư tưởng Thiền-Lão trong lý luận, phê bình văn học cổ điển Việt Nam. Từ đó, luận án góp phần làm rõ hơn về di sản lý luận, phê bình văn học, giúp hiểu sâu hơn tác phẩm văn học cổ điển Việt Nam và là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu về văn học cổ điển Việt Nam.

– Kết quả:

Hội đồng đã nhất trí đánh giá kết quả mà luận án đạt được với 7/7 phiếu tán thành trong đó có 4 phiếu xuất sắc. Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận đề tài Ảnh hưởng của tư tưởng Thiền Lão trong lý luận, phê bình văn học cổ điển Việt Nam của NCS Lê Đắc Tường đã đáp ứng tốt yêu cầu của mội luận án tiến sĩ Văn học.

– Sau đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

anh 1

anh

a 3