Người tốt – Việc tốt

Bây giờ con đã hiểu ra

Bây giờ con đã hiểu ra

Lượt xem:

Thật đúng với câu “Đi khắp thế gian không ai bằng mẹ”. Mẹ là người mang nặng đẻ đau, mẹ người đã thương yêu đến suốt cuộc đời, dù bạn có phạm phải sai lầm thì người mẹ là [...]