Tổ Ngoại ngữ

Nội dung ôn tập của Sở GDĐT – Kon Tum

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Ôn tập môn Tiếng Anh lần 2

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Ôn tập Tiếng Anh 10 hệ 10 năm

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Ôn tập Tiếng Anh 10 hệ 7 năm

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Ôn tập Tiếng Anh 11 hệ 7 năm

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Ôn tập Tiếng Anh 12

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Đề thi THPTQG năm 2019 – (tham khảo của Bộ GDĐT)

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Bộ đề Ôn kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 12 lần 2

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Đề minh họa thi THPT Quốc gia – Tiếng Anh

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Bảng động từ bất quy tắc Tiếng Anh

Ngày đăng:

Lượt xem: Lượt tải: