Chuẩn bị năm học mới 2017-2018

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

h4

1.Toàn thể CB, GV, NV nhà trường họp HĐGD vào lúc 7h30′ ngày 05/8/2017

2.Học sinh khối 10 tham gia kiểm tra khảo sát:

  • Môn Văn: bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 09/8/2017
  • Môn Toán: bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 09/8/2017
  • Môn Tiếng Anh: bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/8/2017

3. Học sinh toàn trường tập trung vào lúc 7 giờ ngày 11/8/2017